add_circle Create Playlist

Shyam Sundar

Follow
 • Playlists

  7
 • Friends

  0
 • Followers

  -
Shyam Sundar - Playlists - Raaga.com - A World of music
Back to playlists

Narayaneeyam Songs

Last update on Jan 01, 1970

 • Tracks

  200
 • Listens

  0
 • Fans

  0
 
Show
  #   Tracks / Artists    
1 Bhagavanmahimanu 4
2 Bhagavadhrupa 0
3 Bhakthi Prarthana 0
4 Yoghavum Yoghasidhiyum 0
5 Veradu Purusholpathi 0
6 Veradu Swarupavarnanam 0
7 Brahmavinte Thapasu 0
8 Pralayavum Srishtiyum 0
9 Viswasrishti 0
10 Srishtibetha Varnanam 0
11 Hiranyakshanteyum 0
12 Varahavatharam 0
13 Hirannyakshavadham 0
14 Kapilavatharam 0
15 Kapilopadesam 0
16 Naranarayana 0
17 Druvacharitham 0
18 Pridhucharitham 0
19 Prechethasukalude 0
20 Rishabhayogeeswara 0
21 Bagavadoopasana 0
22 Ajamilla Moksham 0
23 Dhakshacharitham 0
24 Prahalathacharitham 0
25 Narasimhavatharam 0
26 Gajendra Moksham 0
27 Palazhimathanam 0
28 Lakshmi Swayamvaram 0
29 Amrithapaharanam 0
30 Vamanavatharam 0
31 Mahabali 0
32 Malsyavatharam 0
33 Ambareeksha Charitham 0
34 Ramayana Katha 0
35 Sugreevasakhyam 0
36 Parasurama Charitham 0
37 Krishnavatharam 0
38 Sree Krishnavatharam 0
39 Yogamaya 0
40 Poothanamoksham 0
41 Poothanadeha Daham 0
42 Sakadasura Vadham 0
43 Thrinavarthanam 0
44 Namakaranam 0
45 Bala Leela 0
46 Viswaroopa Darsanam 0
47 Ulookhala Bandhanam 0
48 Kuberaputhra Moksham 0
49 Vrindavana Pravesam 0
50 Bakasura Vadham 0
51 Akhasura Vadham 0
52 Brahmadarppa Samanam 0
53 Dhenukasura Vadham 0
54 Kaliyamarddanam 0
55 Kaliyamarddanam - 2 0
56 Kaliyagarva Samanam 0
57 Prelambasura Vadham 0
58 Isheekavanathile 0
59 Venu Ganam 0
60 Gopivastrapaharanam 0
61 Viprapathnnya 0
62 Govardhanapooja 0
63 Govardhanodharanam 0
64 Govindabhishekam 0
65 Bhagavalsamipyam 0
66 Gopijenarenjanam 0
67 Gopika Garva Samanam 0
68 Gopikahlada Prakatanam 0
69 Rasakreeda 0
70 Vrindavana Leelakal 0
71 Kesi 0
72 Akruragamanam 0
73 Madhurapura 0
74 Madhurapuri 0
75 Kamsavadham 0
76 Udhavadoothyam 0
77 Jarasanda Yudham 0
78 Rukmani Sandesam 0
79 Rukmani Haranam 0
80 Syamandhakam 0
81 Narakasuravadham 0
82 Banayudham 0
83 Powndraka Vadham 0
84 Syamandha Panchaka 0
85 Jarasantha 0
86 Bharatha Yudham 0
87 Kujela Vritham 0
88 Santhana Gopalam 0
89 Vrikasura Vadham 0
90 Bhagavath Mahathmyam 0
91 Bhakthi Mahathwam 0
92 Karma Misra 0
93 24 Gurukkanmar 0
94 Thathwa Njanolpathy 0
95 Dhyana Yogam 0
96 Bhagavath Vibhoothi 0
97 Bakthi Yoga Mahathmyam 0
98 Nishkala Brahmo 0
99 Veda Sthuthy 0
100 Bhagavante 0
101 Bhagavanmahimanu 0
102 Bhagavadhrupa 0
103 Bhakthi Prarthana 0
104 Yoghavum Yoghasidhiyum 0
105 Veradu Purusholpathi 0
106 Veradu Swarupavarnanam 0
107 Brahmavinte Thapasu 0
108 Pralayavum Srishtiyum 0
109 Viswasrishti 0
110 Srishtibetha Varnanam 0
111 Hiranyakshanteyum 0
112 Varahavatharam 0
113 Hirannyakshavadham 0
114 Kapilavatharam 0
115 Kapilopadesam 0
116 Naranarayana 0
117 Druvacharitham 0
118 Pridhucharitham 0
119 Prechethasukalude 0
120 Rishabhayogeeswara 0
121 Bagavadoopasana 0
122 Ajamilla Moksham 0
123 Dhakshacharitham 0
124 Prahalathacharitham 0
125 Narasimhavatharam 0
126 Gajendra Moksham 0
127 Palazhimathanam 0
128 Lakshmi Swayamvaram 0
129 Amrithapaharanam 0
130 Vamanavatharam 0
131 Mahabali 0
132 Malsyavatharam 0
133 Ambareeksha Charitham 0
134 Ramayana Katha 4
135 Sugreevasakhyam 0
136 Parasurama Charitham 0
137 Krishnavatharam 0
138 Sree Krishnavatharam 0
139 Yogamaya 0
140 Poothanamoksham 0
141 Poothanadeha Daham 0
142 Sakadasura Vadham 0
143 Thrinavarthanam 0
144 Namakaranam 0
145 Bala Leela 0
146 Viswaroopa Darsanam 0
147 Ulookhala Bandhanam 0
148 Kuberaputhra Moksham 0
149 Vrindavana Pravesam 0
150 Bakasura Vadham 0
151 Akhasura Vadham 0
152 Brahmadarppa Samanam 0
153 Dhenukasura Vadham 0
154 Kaliyamarddanam 0
155 Kaliyamarddanam - 2 0
156 Kaliyagarva Samanam 0
157 Prelambasura Vadham 0
158 Isheekavanathile 0
159 Venu Ganam 0
160 Gopivastrapaharanam 0
161 Viprapathnnya 0
162 Govardhanapooja 0
163 Govardhanodharanam 0
164 Govindabhishekam 0
165 Bhagavalsamipyam 0
166 Gopijenarenjanam 0
167 Gopika Garva Samanam 0
168 Gopikahlada Prakatanam 0
169 Rasakreeda 0
170 Vrindavana Leelakal 0
171 Kesi 0
172 Akruragamanam 0
173 Madhurapura 0
174 Madhurapuri 0
175 Kamsavadham 0
176 Udhavadoothyam 0
177 Jarasanda Yudham 0
178 Rukmani Sandesam 0
179 Rukmani Haranam 0
180 Syamandhakam 0
181 Narakasuravadham 0
182 Banayudham 0
183 Powndraka Vadham 0
184 Syamandha Panchaka 0
185 Jarasantha 0
186 Bharatha Yudham 0
187 Kujela Vritham 0
188 Santhana Gopalam 0
189 Vrikasura Vadham 0
190 Bhagavath Mahathmyam 0
191 Bhakthi Mahathwam 0
192 Karma Misra 0
193 24 Gurukkanmar 0
194 Thathwa Njanolpathy 0
195 Dhyana Yogam 0
196 Bhagavath Vibhoothi 0
197 Bakthi Yoga Mahathmyam 0
198 Nishkala Brahmo 0
199 Veda Sthuthy 0
200 Bhagavante 0

Comments