add_circle Create Playlist

Vishvanatha Ashtakam/Shiva Stotrani

1
play_arrow
Singers: TS. Ranganathan
Lyricist:   
{"title":"Shiva Aparadha Kshamapana Stotram","songseokeyword":"ShivaAparadhaKshamapanaStotram","song_id":428796,"singers":"TS. Ranganathan","music":"TS. Ranganathan","albumname":"Shiva Stotrani","albumkeyword":"ShivaStotrani","lyricist":"","albumId":"S0001533","rating":5,"duration":"PT8M10S","songKeywords":"sivaAparataKsamapanaStotram TSRankanatan TSRankanatan sivaStotrani","songimg":"http:\/\/rgamedia.blob.core.windows.net\/raagaimg\/r_img\/250\/s\/s0001533.jpg"}
2
play_arrow
Singers: TS. Ranganathan
Lyricist:   
{"title":"Gauri Shankara","songseokeyword":"GauriShankara","song_id":428806,"singers":"TS. Ranganathan","music":"TS. Ranganathan","albumname":"Shiva Stotrani","albumkeyword":"ShivaStotrani","lyricist":"","albumId":"S0001533","rating":5,"duration":"PT7M37S","songKeywords":"kaurisankara TSRankanatan TSRankanatan sivaStotrani","songimg":"http:\/\/rgamedia.blob.core.windows.net\/raagaimg\/r_img\/250\/s\/s0001533.jpg"}
3
play_arrow
Singers: TS. Ranganathan
Lyricist:   
{"title":"Daridrya Dukkha Dahana Stuti","songseokeyword":"DaridryaDukkhaDahanaStuti","song_id":428785,"singers":"TS. Ranganathan","music":"TS. Ranganathan","albumname":"Shiva Stotrani","albumkeyword":"ShivaStotrani","lyricist":"","albumId":"S0001533","rating":5,"duration":"PT4M53S","songKeywords":"DaridryaDukaDahanaStuti TSRankanatan TSRankanatan sivaStotrani","songimg":"http:\/\/rgamedia.blob.core.windows.net\/raagaimg\/r_img\/250\/s\/s0001533.jpg"}
4
play_arrow
Singers: TS. Ranganathan
Lyricist:   
{"title":"Vaidyanatha Ashtakam","songseokeyword":"VaidyanathaAshtakam","song_id":428786,"singers":"TS. Ranganathan","music":"TS. Ranganathan","albumname":"Shiva Stotrani","albumkeyword":"ShivaStotrani","lyricist":"","albumId":"S0001533","rating":5,"duration":"PT5M34S","songKeywords":"VidyanataAstakam TSRankanatan TSRankanatan sivaStotrani","songimg":"http:\/\/rgamedia.blob.core.windows.net\/raagaimg\/r_img\/250\/s\/s0001533.jpg"}
5
play_arrow
Singers: TS. Ranganathan
Lyricist:   
{"title":"Shambho Shankara","songseokeyword":"ShambhoShankara","song_id":428805,"singers":"TS. Ranganathan","music":"TS. Ranganathan","albumname":"Shiva Stotrani","albumkeyword":"ShivaStotrani","lyricist":"","albumId":"S0001533","rating":5,"duration":"PT7M59S","songKeywords":"sambhosankara TSRankanatan TSRankanatan sivaStotrani","songimg":"http:\/\/rgamedia.blob.core.windows.net\/raagaimg\/r_img\/250\/s\/s0001533.jpg"}
6
play_arrow
Singers: TS. Ranganathan
Lyricist:   
{"title":"Shambha Mahesha","songseokeyword":"ShambhaMahesha","song_id":428803,"singers":"TS. Ranganathan","music":"TS. Ranganathan","albumname":"Shiva Stotrani","albumkeyword":"ShivaStotrani","lyricist":"","albumId":"S0001533","rating":5,"duration":"PT6M00S","songKeywords":"sambhaMahesa TSRankanatan TSRankanatan sivaStotrani","songimg":"http:\/\/rgamedia.blob.core.windows.net\/raagaimg\/r_img\/250\/s\/s0001533.jpg"}
7
play_arrow
Singers: TS. Ranganathan
Lyricist:   
{"title":"Shiva Sahasranamam","songseokeyword":"ShivaSahasranamam","song_id":428801,"singers":"TS. Ranganathan","music":"TS. Ranganathan","albumname":"Shiva Stotrani","albumkeyword":"ShivaStotrani","lyricist":"","albumId":"S0001533","rating":5,"duration":"PT35M31S","songKeywords":"sivaSahasranamam TSRankanatan TSRankanatan sivaStotrani","songimg":"http:\/\/rgamedia.blob.core.windows.net\/raagaimg\/r_img\/250\/s\/s0001533.jpg"}
8
play_arrow
Singers: TS. Ranganathan
Lyricist:   
{"title":"Shiva Mahimna Stotram","songseokeyword":"ShivaMahimnaStotram","song_id":428797,"singers":"TS. Ranganathan","music":"TS. Ranganathan","albumname":"Shiva Stotrani","albumkeyword":"ShivaStotrani","lyricist":"","albumId":"S0001533","rating":5,"duration":"PT18M47S","songKeywords":"sivaMahimnaStotram TSRankanatan TSRankanatan sivaStotrani","songimg":"http:\/\/rgamedia.blob.core.windows.net\/raagaimg\/r_img\/250\/s\/s0001533.jpg"}
9
play_arrow
Singers: TS. Ranganathan
Lyricist:   
{"title":"Shiva Nakshatramala Stotram","songseokeyword":"ShivaNakshatramalaStotram","song_id":428794,"singers":"TS. Ranganathan","music":"TS. Ranganathan","albumname":"Shiva Stotrani","albumkeyword":"ShivaStotrani","lyricist":"","albumId":"S0001533","rating":5,"duration":"PT23M20S","songKeywords":"sivaNaksatramalaStotram TSRankanatan TSRankanatan sivaStotrani","songimg":"http:\/\/rgamedia.blob.core.windows.net\/raagaimg\/r_img\/250\/s\/s0001533.jpg"}
10
play_arrow
Singers: TS. Ranganathan
Lyricist:   
{"title":"Pradhosha Stotram","songseokeyword":"PradhoshaStotram","song_id":428799,"singers":"TS. Ranganathan","music":"TS. Ranganathan","albumname":"Shiva Stotrani","albumkeyword":"ShivaStotrani","lyricist":"","albumId":"S0001533","rating":5,"duration":"PT5M43S","songKeywords":"PratosaStotram TSRankanatan TSRankanatan sivaStotrani","songimg":"http:\/\/rgamedia.blob.core.windows.net\/raagaimg\/r_img\/250\/s\/s0001533.jpg"}
11
play_arrow
Singers: TS. Ranganathan
Lyricist:   
{"title":"Om Shiva","songseokeyword":"OmShiva","song_id":428807,"singers":"TS. Ranganathan","music":"TS. Ranganathan","albumname":"Shiva Stotrani","albumkeyword":"ShivaStotrani","lyricist":"","albumId":"S0001533","rating":5,"duration":"PT7M32S","songKeywords":"Omsiva TSRankanatan TSRankanatan sivaStotrani","songimg":"http:\/\/rgamedia.blob.core.windows.net\/raagaimg\/r_img\/250\/s\/s0001533.jpg"}
12
play_arrow
Singers: TS. Ranganathan
Lyricist:   
{"title":"Jata Makutadhara","songseokeyword":"JataMakutadhara","song_id":428804,"singers":"TS. Ranganathan","music":"TS. Ranganathan","albumname":"Shiva Stotrani","albumkeyword":"ShivaStotrani","lyricist":"","albumId":"S0001533","rating":5,"duration":"PT6M14S","songKeywords":"JataMakutatara TSRankanatan TSRankanatan sivaStotrani","songimg":"http:\/\/rgamedia.blob.core.windows.net\/raagaimg\/r_img\/250\/s\/s0001533.jpg"}
13
play_arrow
Singers: TS. Ranganathan
Lyricist:   
{"title":"Anadi Kalpeshwara Stotram","songseokeyword":"AnadiKalpeshwaraStotram","song_id":428798,"singers":"TS. Ranganathan","music":"TS. Ranganathan","albumname":"Shiva Stotrani","albumkeyword":"ShivaStotrani","lyricist":"","albumId":"S0001533","rating":5,"duration":"PT6M08S","songKeywords":"AnadiKalpeswaraStotram TSRankanatan TSRankanatan sivaStotrani","songimg":"http:\/\/rgamedia.blob.core.windows.net\/raagaimg\/r_img\/250\/s\/s0001533.jpg"}
14
play_arrow
Singers: TS. Ranganathan
Lyricist:   
{"title":"Samba Sadashiva","songseokeyword":"SambaSadashiva","song_id":428802,"singers":"TS. Ranganathan","music":"TS. Ranganathan","albumname":"Shiva Stotrani","albumkeyword":"ShivaStotrani","lyricist":"","albumId":"S0001533","rating":4,"duration":"PT9M04S","songKeywords":"SambaSadasiva TSRankanatan TSRankanatan sivaStotrani","songimg":"http:\/\/rgamedia.blob.core.windows.net\/raagaimg\/r_img\/250\/s\/s0001533.jpg"}
15
play_arrow
Singers: TS. Ranganathan
Lyricist:   
{"title":"Dakshinamoorti Stotram","songseokeyword":"DakshinamoortiStotram","song_id":428784,"singers":"TS. Ranganathan","music":"TS. Ranganathan","albumname":"Shiva Stotrani","albumkeyword":"ShivaStotrani","lyricist":"","albumId":"S0001533","rating":5,"duration":"PT8M40S","songKeywords":"DaksinamoortiStotram TSRankanatan TSRankanatan sivaStotrani","songimg":"http:\/\/rgamedia.blob.core.windows.net\/raagaimg\/r_img\/250\/s\/s0001533.jpg"}
16
play_arrow
Singers: TS. Ranganathan
Lyricist:   
{"title":"Chandrashekhara Ashtakam","songseokeyword":"ChandrashekharaAshtakam","song_id":428787,"singers":"TS. Ranganathan","music":"TS. Ranganathan","albumname":"Shiva Stotrani","albumkeyword":"ShivaStotrani","lyricist":"","albumId":"S0001533","rating":5,"duration":"PT5M59S","songKeywords":"ChandrasekaraAstakam TSRankanatan TSRankanatan sivaStotrani","songimg":"http:\/\/rgamedia.blob.core.windows.net\/raagaimg\/r_img\/250\/s\/s0001533.jpg"}
17
play_arrow
Singers: TS. Ranganathan
Lyricist:   
{"title":"Shiva Manasa Pooja","songseokeyword":"ShivaManasaPooja","song_id":428788,"singers":"TS. Ranganathan","music":"TS. Ranganathan","albumname":"Shiva Stotrani","albumkeyword":"ShivaStotrani","lyricist":"","albumId":"S0001533","rating":5,"duration":"PT3M03S","songKeywords":"sivaManasaPooja TSRankanatan TSRankanatan sivaStotrani","songimg":"http:\/\/rgamedia.blob.core.windows.net\/raagaimg\/r_img\/250\/s\/s0001533.jpg"}
18
play_arrow
Singers: TS. Ranganathan
Lyricist:   
{"title":"Shiva Ashtottara Shata Namavali","songseokeyword":"ShivaAshtottaraShataNamavali","song_id":428789,"singers":"TS. Ranganathan","music":"TS. Ranganathan","albumname":"Shiva Stotrani","albumkeyword":"ShivaStotrani","lyricist":"","albumId":"S0001533","rating":5,"duration":"PT6M00S","songKeywords":"sivaAstottarasataNamavali TSRankanatan TSRankanatan sivaStotrani","songimg":"http:\/\/rgamedia.blob.core.windows.net\/raagaimg\/r_img\/250\/s\/s0001533.jpg"}
19
play_arrow
Singers: TS. Ranganathan
Lyricist:   
{"title":"Vedasara Shivastava","songseokeyword":"VedasaraShivastava","song_id":428790,"singers":"TS. Ranganathan","music":"TS. Ranganathan","albumname":"Shiva Stotrani","albumkeyword":"ShivaStotrani","lyricist":"","albumId":"S0001533","rating":5,"duration":"PT4M48S","songKeywords":"Vedasarasivastava TSRankanatan TSRankanatan sivaStotrani","songimg":"http:\/\/rgamedia.blob.core.windows.net\/raagaimg\/r_img\/250\/s\/s0001533.jpg"}
20
play_arrow
Singers: TS. Ranganathan
Lyricist:   
{"title":"Nirvana Shatkam","songseokeyword":"NirvanaShatkam","song_id":428793,"singers":"TS. Ranganathan","music":"TS. Ranganathan","albumname":"Shiva Stotrani","albumkeyword":"ShivaStotrani","lyricist":"","albumId":"S0001533","rating":5,"duration":"PT5M18S","songKeywords":"Nirvanasatkam TSRankanatan TSRankanatan sivaStotrani","songimg":"http:\/\/rgamedia.blob.core.windows.net\/raagaimg\/r_img\/250\/s\/s0001533.jpg"}
21
play_arrow
{"title":"Charana Sringarahita Nataraja Stotram","songseokeyword":"CharanaSringarahitaNatarajaStotram","song_id":428791,"singers":"TS. Ranganathan","music":"TS. Ranganathan","albumname":"Shiva Stotrani","albumkeyword":"ShivaStotrani","lyricist":"","albumId":"S0001533","rating":5,"duration":"PT6M58S","songKeywords":"CharanaSrinkarahitaNatarajaStotram TSRankanatan TSRankanatan sivaStotrani","songimg":"http:\/\/rgamedia.blob.core.windows.net\/raagaimg\/r_img\/250\/s\/s0001533.jpg"}
22
play_arrow
{"title":"Shiva Ashtottara Shata Nama Stotram","songseokeyword":"ShivaAshtottaraShataNamaStotram","song_id":428795,"singers":"TS. Ranganathan","music":"TS. Ranganathan","albumname":"Shiva Stotrani","albumkeyword":"ShivaStotrani","lyricist":"","albumId":"S0001533","rating":5,"duration":"PT6M53S","songKeywords":"sivaAstottarasataNamaStotram TSRankanatan TSRankanatan sivaStotrani","songimg":"http:\/\/rgamedia.blob.core.windows.net\/raagaimg\/r_img\/250\/s\/s0001533.jpg"}
23
play_arrow
Singers: TS. Ranganathan
Lyricist:   
{"title":"Vishveshvara Neerajanam","songseokeyword":"VishveshvaraNeerajanam","song_id":428800,"singers":"TS. Ranganathan","music":"TS. Ranganathan","albumname":"Shiva Stotrani","albumkeyword":"ShivaStotrani","lyricist":"","albumId":"S0001533","rating":5,"duration":"PT6M58S","songKeywords":"VisvesvaraNerajanam TSRankanatan TSRankanatan sivaStotrani","songimg":"http:\/\/rgamedia.blob.core.windows.net\/raagaimg\/r_img\/250\/s\/s0001533.jpg"}

Sign up for your FREE account and start creating your playlists, a library of your favorites, follow celebs, invite and share with friends and more.

Get 50% off for the next 24 hours on Raaga Premium!

Play your music in HD, ad free and unlimited downloads ..

Save 50%
Prefer music without ads? Try Premium.
Install App