add_circle Create Playlist

Kids & Family Podcast

Solveig’s Song
Storynory - Stories for Kids Storynory
access_time4 hours ago
The haunting song from our Peer Gynt series - based on the music of Edvard Grieg - the Norwegian composer. Please support us on Patreon https://www.patreon.com/Storynory Read the full text of Solveig’s Song and see our illustration on Storynory.
రామాయణం అయోధ్యకాండ - 7
భరతుడు ఇంటికి వచ్చి జరిగినదంతా తల్లి ద్వారా తెలుసుకుని శోకిస్తాడు. నాకు రాజ్యకాంక్ష లేదు, అది ధర్మం కాదు అని కైకేయిని దూషిస్తాడు. అన్నాను తిరిగి అయోధ్యకి తీసుకు రావడానికి అడవికి బయలుదేరుతాడు…
#355 How to Cue New Speech Sounds with Toddlers
Join pediatric speech-language pathologist Laura Mize, M.S., CCC-SLP as she discusses ways to cue toddlers as they learn new speech sounds. This information is from my therapy mnaual FUNctional Phonology.
068: “Do House-Elves Clean Your Brain While You Sleep?” with Ken Paller
The Show About Science Nate
access_time1 day ago
"Do House-Elves Clean Your Brain While You Sleep?" That's the title of an exciting new article featured in Frontiers for Young Minds by Ken Paller. Ken is a professor at Northwestern University where he designs experiments that can provide insights into memory and our conscious experiences. On this episode, he visits The Show About Science Studios to talk about his article, cognitive neuroscience, memory, and how sleep affects our brains.
రామాయణం అయోధ్యకాండ - 6
సీత, రామలక్ష్మణులు భరద్వాజ మహాముని ఆశ్రమం చేరారు. చిత్రకూట పర్వతంపై కుటీరం ఏర్పరచుకున్నారు. రాముడు మీద బెంగతో దశరథుడి ఆరోగ్యం రోజురోజుకీ క్షీణించసాగింది. చిన్ననాడు తాను చంపిన మునికుమారుని కథ చెప్పి ఆ శాపం గుర్తుకు తెచ్చుకుని కన్నుమూశాడు. భరతుడు అయోధ్యకు వచ్చాడు. కైకేయి భరతుడికి ఏమని చెప్పిందో వినండి..
The Tongue Cut Sparrow- Tale from Japan
We bring to you a story from Japan, which is the tale about an old man and his pet sparrow. The old man's cruel wife lets the sparrow loose, and the old man travels far and beyond in search of his sparrow. Will the man find his pet sparrow? Listen to learn more: you may find some similarities with the story Peasie and Beansie, which was published earlier on Myths, Legends and Fairytales of India Podcast, Baalgatha's sister podcast.   Visit gaathastory.com/podcasts to learn more about this story and to learn how you can subscribe to this podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Saavn, Castbox, Hubhopper, Storiyoh, and many other fine websites and apps where you listen to podcasts.
రామాయణం అయోధ్యకాండ - 5
సుమంత్రుడు రథంపై సీత రామ లక్ష్మణులను వెంటబెట్టుకుని దక్షిణ దిశగా బయలుదేరగా నగర వాసీయులు ఆత్రంగా రాముడిని చూడటానికి వెంటబడ్డారు. అంతఃపురంలో దశరధుని రోదనతో మార్మోగిపోయింది.. గుహుడు కలిసాక వారు భరద్వాజ మహాముని ఆశ్రమానికి వెళ్లారు. ఈ భాగం మీ ముందుకు…
A Dancing Deer: a kid’s bedtime, nap time story and relaxation
Meet Deena, a dancing deer, as she leaps across the meadow. She discovers fresh water to drink and flowers to nibble in her dance through the swaying grass.
Now Watch Me Drip Drip: The Science Of Slower Melting Ice Cream!
Wow in the World NPR
access_time3 days ago
I scream, you scream, we all scream for ice cream! But what's up with all the melting on hot summer days? Join Mindy and Guy Raz as they scour the globe in search of a special new ingredient, that's said to prevent ice cream from turning into a sticky situation! It's the Who, What, When, Where, Why, How, and Wow in the World of slower melting ice cream! (Originally aired 7/30/18.)
రామాయణం అయోధ్యకాండ - 4
రాముడు వనవాసానికి సిద్ధం కావడం, అయోధ్య నగర వాసులకు వివిధ దానాలు ఇవ్వడంతో అయోధ్య అంతా శోకమయమైంది. ఆ విషాద ఘట్టములతో ఈ కథ
Kiddo and the Fox
This is a story about an absent-minded little lamb who follows a butterfly into the woods and finds herself invited to dinner with a fox as the main course! How is she going to get out of this predicament?? You'll have to listen to find out!If you would like to support our podcast, you can visit patreon.com/stories and make a pledge. There's a poll up right now about our pledge rewards and we really want your input!!
Waldo and the Sea Monster written by Nigel Blaikie
Waldo is a helicopter pilot who loves to help out. He has all sorts of amazing adventures! In this story Waldo is called upon to help deal with a sea monster called Slimey, who likes to tip people out of their boats! Slimey just wants to play but his games are no fun for the beach goers. Waldo really has his hands full this time. Will he be able to get Slimey the sea monster to change his mischievous ways?! 🚁🐲🏖 This story is suitable for children aged 3+
రామాయణం అయోధ్యకాండ - 3
రాముడు తిరిగి దశరధుని వద్దకు రావడం, కైకేయి వనవాసం గురించి చెప్పడం, రాముడు వనవాసానికి సిద్ధం కావడం, అయోధ్య మొత్తం చీకటిమయం కావడం వంటి విషాద సంగతులతో ఈ కథ
రామాయణం అయోధ్యకాండ - 2
ఆ గూని మందర కైకేయిని ఎలా పెడదారి పట్టించింది! రాముడు 14 ఏళ్ళు వనవాసమా, భరతుడి పట్టాభిషేకమా? ఇది విని దశరథుడు తట్టుకోగలిగాడా? ఈ భాగంలో ఆ సన్నివేశములన్నీ కళ్ళకి కట్టేలా చెప్తాము.
The Story of Lambikin The Lamb (repost)
Listen to the story of Lambikin, a little lamb, who leaves his home to visit his grandmother. Along the way, he meets a bird, a and many animals including a wolf who want to eat him. But what happens to Lambikin in the end? Will he be able to reach home safely?  This story was narrated by Sheerali Biju and produced by Amar Vyas for gaatha story. Lambikin is one of our favourite stories and one of the most listened to episodes on Baalgatha Podcast.  Visit gaathastory.com/podcasts to learn more about this story and to learn how you can subscribe to this podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Saavn, Castbox, and many other fine websites and apps where you listen to podcasts.
రామాయణం అయోధ్యకాండ - 1
దశరధుడు రాముడికి పట్టాభిషేకం చేసేందుకు సకల సన్నాహాలు చేయనారంభించాడు. అయోధ్య మొత్తం పండగ వాతావరణం నెలకొంది. ఆ సన్నివేశాలన్నిటినీ ఈ భాగంలో వినొచ్చు…
5 – Peer Gynt: The Button Maker
Storynory - Stories for Kids Storynory
access_time9 days ago
Peer returns home after 20 years abroad. Will anyone remember him? He meets some strange beings who do in fact know who he is. Read the full text of 5 – Peer Gynt: The Button Maker and see our illustration on Storynory.
రామాయణం బాలకాండ ముగింపు
మేనక విశ్వామిత్రుడికి ఎలా తారస పడింది? భగ్నమయిన విశ్వామిత్రుడి తపస్సు చివరికి ఫలించిందా?  సీత స్వయంవరం విశేషాలు, రాముడు శివధనస్సును భంగం చెయ్యడం, పరశురాముడు రాముడిని విష్ణు ధనుస్సు విరవమని సవాలు చేసిన సన్నివేశం ఈ భాగంలో వినొచ్చు…
Super Fun: a kids story and guided meditation
Using their imagination Allie and Owen have a super fun time making a supersonic hearing device. What will they hear when they test it out?
Exploding Ants!
Wow in the World NPR
access_time10 days ago
You ANT gonna believe this! A new ant species has been discovered in the jungles of Southeast Asia! And while these tiny insects may look similar to the ants we know, they are literally BURSTING surprises! Join Mindy and Guy Raz as they get up close - too close - to explore the Who, What, When, Where, Why, How, and Wow in the World of Exploding Ants! Originally aired July 16th 2018.
రామాయణం బాలకాండ - 5
క్షత్రియుడయిన విశ్వామిత్ర మహర్షి బ్రహ్మర్షి ఎలా అయ్యాడు? త్రిశంకుస్వర్గం అంటే ఏమిటి? అది ఎలా వచ్చింది? విశ్వామిత్రుడికి వసిష్ఠుడికి మధ్య వైరం తగ్గిందా? ఈ కథ వింటే తప్పక సమాధానం దొరుకుతుంది…
రామాయణం బాలకాండ - 4
తాటకను సంహరించాక రామ లక్ష్మణులు, విశ్వామిత్రులు మిధులనగరమునకు పయనిస్తారు. మధ్యలో ఎందరో మహానుభావులను కలుస్తారు. ఈ కథలో విశ్వామిత్రుడు అతని వంశీకుల చరిత్ర క్లుప్తంగా ఉంటుంది..
రామాయణం బాలకాండ - 3
విశ్వామిత్రుడి యాగం సఫలం కావడం, రాముడు తాటాకిని సంహరించడం, మరెన్నో సూక్ష్మ వివరములతో ఈ భాగం…
4 – Peer Gynt: The Sahara Desert
Storynory - Stories for Kids Storynory
access_time13 days ago
Peer travels to Egypt - meets the mysterious Anitra - and seeks the answer to the riddle of the Sphinx Read the full text of 4 – Peer Gynt: The Sahara Desert and see our illustration on Storynory.
రామాయణం బాలకాండ - 2
ఋష్యశృంగుడు దశరథుడి వద్ద అతిధిగా ఉంటున్నాడు. అశ్వమేధయాగం కోసం పెద్ద ఎత్తున ప్రయోగాలు మొదలుపెట్టారు..
రామాయణం బాలకాండ - 1
నారద మహాముని వాల్మీకి ఆశ్రమం వచ్చి సకల సద్గుణ సంపన్నుడు, మహా పరాక్రముడు అయిన పురుషుడు ఈ యుగంలో ఉన్నాడా అని అడిగినప్పుడు, వాల్మీకి మహాముని రాముడి గురించి సవిస్తరంగా ఇలా చెప్పసాగాడు… Source – Chandamama magazine
067: Youth v. Climate Part 2 with Dr. Sylvia Earle
The Show About Science Nate
access_time15 days ago
Nate returns to the Coal+Ice stage with his second guest, Sylvia Earle, for another live taping of The Show About Science. Dr. Earle is an oceanographer, explorer, and author working to protect the ocean and its wildlife. This episode was recorded in front of a live audience at Fort Mason in San Francisco on September 15, 2018. Special thanks to Tom Corwin, Marlene Saritzky, and everyone at the Coal+Ice Festival. The Coal+Ice Festival is focused on amplifying the conversation about climate change through art and ideas.
తెలివి [ Intelligent ]
విజయుడు అనే ఒక రాజు ఒక సమర్థ పాలకుడు, కానీ అతనికి అతిశయోక్తి చాలా ఎక్కువ! రాజుకి ఎలా అయినా తెలిసొచ్చేలా చేయాలనుకుని మంత్రి ఒక పథకం వేసాడు. అది ఏమిటో ఈ కథ వినండి! Vijay is an able king, however he often thinks he is the most smart on this entire planet. His minister wants to set things straight for King and comes … తెలివి [ Intelligent ] Read More »
The Monkey And The Drum
Listen to the story of a monkey who loses his tail, but trades his loss for a razor, some firewood, food, and finally a drum. The Monkey And The Drum is a classic tale from Southern India, translated into English in the late 19th century by Georgiana Kingscote with the help from Pandit Natesa Sastry. This story was narrated by Sheerali Biju and produced by Amar Vyas for gaatha story. Visit gaathastory.com/podcasts to learn more about this story and to learn how you can subscribe to this podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Saavn, Castbox, and many other fine websites and apps where you listen to podcasts.
The Great Pooka Rescue
Celebrate the start of 2019 with this adaptation of a traditional Irish story that truly has it all: singing, dancing, wolves, a fairy queen, and a pooka!! Happy New Year!!If you would like to support our podcast, you can visit patreon.com/stories and make a pledge. AND don't forget that you can vote for us for Best Kids and Family podcast in the iHeartRadio Podcast Awards! You can go to storiespodcast.com/vote and that will take you to the right page. Thank you!!
పందెం తెచ్చిన మార్పు [ Change through Challenge]
రవికి పందాలరాయుడు అని పేరు! అతను ఎన్నడూ పందెంలో ఓడిపోలేదు, అందుకు అతనికి బాగా పొగరు. అలాంటి రవికి ఓటమి ఎదురయింది, ఎలానో మీరే వినండి! Ravi loves challenges or should I say bets? He never lost to anyone in challenges, which turned him arrogant! However, one fine day he lost to challenge in his own village! Listen to know how..
New Year Song: Auld Lang Syne
Storynory - Stories for Kids Storynory
access_time17 days ago
Happy New Year - we sing a magical version of the Scottish Anthem Auld Lang Syne Read the full text of New Year Song: Auld Lang Syne and see our illustration on Storynory.
New Year, New Friends: A calming nap time story for children
Brian decides to go to a party. He would really like to find a close friend. Maybe Brian will find with the new year, new friends?
The Zen of Video Games
Wow in the World NPR
access_time17 days ago
The Zen of Video Games
The Zen of Video Games
Wow in the World NPR
access_time17 days ago
Stressed? Anxious? Is your life going bonkerballs?! May we suggest video games! A recent study has shown that certain video games may help alleviate stress in times of high anxiety. To test out this theory Mindy and Guy Raz attend a very special kind of meditation retreat.
పుణుకుల బుట్టలో లచ్చితల్లి
పుణుకులమ్ముకునే సుబ్బాయి సుబ్బరావుగారుగా మారిన వైనం, అలా పెరిగి ధనవంతుడయినా, తన మూలాలు మరవకుండా, తన ఎదుగుదలకు ముఖ్య ఆధారాన్ని పూజిస్తూ ఉండటం! కథలో అంతర్గతంగా పేకాటరాయుళ్ళు, తాగుబోతులు, ఏవిధంగా తమ కాలాన్ని, ధనాన్ని వ్యర్ధపరుస్తూంటారో, ధన పరంగా కొంత ఎదుగుదల తరువాత పాత పేరు రోతగా మారి కొత్త పేరుగా రూపాంతరం చెందటం (సుబ్బాయి సుబ్బరావుగా, అతని మనుమడు బుచ్చయ్య హేమంతకుమార్ గా) చెప్పబడింది. పేకాట ఆడుతున్న చోటు, “పేకాట యజ్ఞవేదిక”గా వర్ణన చక్కటి హాస్యం. పేకాటరాయుళ్ళకు … పుణుకుల బుట్టలో లచ్చితల్లి Read More »
#354 When a Child Does Not Imitate Words Consistently and Frequently
Join pediatric speech-language pathologist Laura Mize, M.S., CCC-SLP of teachmetotalk.com as we discuss what to do when a toddler does not imitate words consistently. This is a very common problem with late talkers, and the solution is always the same, but a little counterintuitive. Instead of teaching them something new, we actually have to BACK UP to what a child can already (kind of) do - rather than tackling the immediate goal. Most of the time, late talkers are NOT developmentally ready to begin working at the word level - that's the problem! We have to use different strategies and it varies from child to child depending on what they can already do. Listen to the show for ideas!
An Elephant and a Dog- Story from Jataka Tales
This delightful story from Jataka Tales collection is a story of how the friendship between a King's favourite elephant and a stray dog is affected by the greed of one man. But will a wise minister's advice to the King be able to reunite the separated friends? Listen to this tale to learn more.  Visit gaathastory.com/podcasts to learn more about this story and to learn how you can subscribe to this podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Saavn, Castbox, and many other fine websites and apps where you listen to podcasts.
Earthrise: The picture of our planet that changed the world
50 years ago NASA astronauts took a picture that changed the world. It was a full color photo of planet Earth as seen from space. This image inspired many to think differently about our home. In this episode we'll tell the tale of that epic snapshot. Plus we'll explain how Earth and our solar system formed in the first place. We'll talk to astrophysicist Lindy Elkins-Tanton about whether there are other planets like Earth in the universe. Plus we have an all new Mystery Sound and a Moment of Um that answers the question “Why do dreams seem longer than they are?” So say cheese and enjoy! This episode is sponsored by Pre (eatpre.com and offer code BRAINSON). You can support Brains On at brainson.org/donate
Curious Kitten: A children’s story and guided relaxation
Zara, a curious kitten, is busy exploring and playing. As she plays the little kitty discovers a duckling all alone in the barn and helps her new friend.
1 – Peer Gynt.  The Magic Reindeer Ride
Storynory - Stories for Kids Storynory
access_time24 days ago
The famous Norwegian fairy tale that includes trolls and flying reindeer ! Peer Gynt is a storyteller - his mother calls him a fibber - but his tales are spellbinding and hilarious. Read the full text of 1 – Peer Gynt. The Magic Reindeer Ride and see our illustration on Storynory.
The Cubic Scoop on Wombat Poop!
Wow in the World NPR
access_time24 days ago
Poop to the power of 3? Rubik's Poop? Poop cubed?! We're talking wombats and the unusually shaped blocks of scat they leave behind! But HOW? And WHY? Join Mindy and Guy Raz as they travel to an Australian "Pooseum" to explore this stinky, squared, scientific mystery! It's the Who, What, When, Where, Why, How, and Wow in the World of Wombat poop!
Bad Brad Saves Christmas 👦🎅 written by Joe Corcoran
Brad doesn't believe in Father Christmas, and he doesn't want anyone else to believe that nonsense either. He's happiest when he's making everyone else miserable. His parents aren't bothered about Christmas either, so on Christmas Eve there's no decorations in the house, no tree downstairs, no stocking hung up. But, whether Brad believes it or not, soon he'll have to decide whether to stay being Bad Brad, or whether he'll get on his bike and save Christmas. Is it worth the effort for one person? For sure! And is it better to fix badness with kindness? For sure! This story is suitable for children aged between 4 - 10.
Dermot Drabb is Hungry
A hermit crab just keeps eating, and growing, his voice getting deeper! Support the show at patreon.com/stories
మనోయజ్ఞం [ Determination ]
లంకను చేరటానికి వానరులు సేతు వాహనం నిర్మించిన విధానం మనందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఐతే సేతు వాహనం నిర్మించేప్పుడు రాములవారు ఒక వింత ప్రయోగం చేశారు. అదేమిటో, అందులో తాత్పర్యం ఏమిటో వినండి మరి! The story of Lord Rama building a bridge using stones that are floating on the water is known to many of us. When that bridge is being constructed, Lord Rama … మనోయజ్ఞం [ Determination ] Read More »
మోసానికి మోసం [ Tit for Tat ]
ఎవరు తీసిన గోతిలో వారే పడతారు అని ఒక గొప్ప నానుడి. ఈ కథ వినండి, ఆ సామెత ఎందుకు వచ్చిందో మీకే అర్దమవుంతుంది! Listen to this story about a cloth merchant who gets his own medicine!
అరుదైన అవకాశం [ Rare Opportunity ]
అవకాశాలు అన్ని సార్లు రావు, కానీ వచ్చినప్పుడు వాటిని చక్కగా వినియోగించుకోవాలి. అజాగ్రత్తగా ఉంటె మళ్ళీ ఎన్నాళ్ళో వేచి చూడాలి. వినండి ఈ కథ, పాపం చక్కని అవకాశాన్ని ఎలా చేజార్చుకున్నారో! Opportunities knock the door only rarely, we should be able to identify and capitalize on those opportunities. A missed opportunity could mean lost time, money or effort! Listen to this story, how … అరుదైన అవకాశం [ Rare Opportunity ] Read More »
Dear Santa 👧🎅 written by Hannah Erikson
A cute story about a little girl who writes to Santa .and then Santa writes back! 👧🎅 This story is suitable for children aged 4-10.
కోరికల చిట్టా [ Wish List ]
అత్యాశ మనిషికి పనికిరాదు. చూడండి ఈ పిసినారి షావుకారు రోజూ దేవుడి ముందు కోరికల చిట్టా విప్పుతాడు, మరి దేవుడు అతని కోరికలు తీర్చాడా? వినండి మరి! Greed is not good for us. Listen to this story of a miser merchant who opens his wish list with god every day. Did god granted his wishes? Listen to find out!

Sign up for your FREE account and start creating your playlists, a library of your favorites, follow celebs, invite and share with friends and more.

Get 50% Off Premium!

Play your music in HD, ad free and unlimited downloads ..

Save 50%
Prefer music without ads? Try Premium.