add_circle Create Playlist
Kadachepta Team - Raaga.com - A World of Music

Kadachepta Team

257

Episodes

257 Episodes Play All Episdoes
మర్రి చెట్టు సాక్ష్యం [Banyan Tree as a Witness] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 day ago
చెట్టు ఎక్కడైనా మాట్లాడుతుందా? అప్పు చేసిన కోటయ్య అప్పు తీర్చక పోతే ఆ ఊరి మునసబు మర్రిచెట్టును సాక్ష్యానికి పిలిచాడు. అప్పుడు ఏమి అయ్యిందో వినండి! Can a tree talk? When Kotayya defaulted borrowed money, an elder from the village asked a Banyan tree to be a witness. Did the tree come? What happened then? Take a listen! Source – Balamitra Kathalu
విశ్వాసం [ Belief ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 day ago
ఒక శాస్త్రులు గారి నోటివెంట ఓం అనే అక్షరంతో మహా సముద్రాలే దాటవచ్చునని విని ఒక గొల్ల స్త్రీ దానిని విశ్వసించి నదిని దాటింది. మరి ఆ శాస్త్రులు గారు కుడా నదిని దాటగలరా? ఏమి అయ్యిందో వినండి! A milkmaid heard from a pandit that by chanting ‘OM’, you can cross oceans. She believed in it and successfully crossed a river. Can the pandit do…
ఆషాఢభూతి [ Untrustworthy ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 day ago
ఆషాఢభూతి అనే యువకుడు దేవశర్మ సన్యాసి వద్ద శిష్యరికమునకు చేరాడు. ఆటను శిష్యరికం చేస్తున్న ఉద్దేశం ఏమిటో మీరే విని తెలుసుకోండి. Once upon a time there was a great sage Devasharma. A young man called Ashadabhuti joins Devasharma as his student with a motive. Listen to this moral story to know what is that motive!  Source – Panchatantra Kathalu
కోటి చేష్టలు [ Monkey Acts ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time2 days ago
కోటి చేష్టలంటే మనకి అక్కరలేని , కానీ పనులు చేయడం అని అర్ధం అన్నమాట. అలాంటి కానీ పనులు చేయడం వాళ్ళ మనకి లేక ఇతరులకు హాని జరగవచ్చు. ఈ కథ వింటే మీకే అర్ధమవుతుంది. Moral of this panchatantram story is about why we shouldn’t bother about unwanted things around us and how detrimental it can be.. Listen to this story… Source – Panchatantra…
మోసగాళ్లకు మోసగాడు - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time4 days ago
ఒక వూరిలో మోసగాళ్లు చాలా ఎక్కువ. అలాంటి వూరిలోకి ఒక వర్తకుడు వెళ్తాడు. ఆ మోసగాళ్లకు మోసగాడివలే వారి నుంచి ఎలా బయట పడ్డాడో తెలుసుకోండి! There was a village full of cheaters. In that village, people take pride in cheating strangers. However, there was a merchant who learns their tricks and quickly learns how to evade those cheaters! Listen further…  Source…
సందేహనివృత్తి [ Clarification ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time7 days ago
భీమన్న అనే పనివాడికి వచ్చిన ఒక వింత సందేహానికి ఆ యజమాని ఎంత పని చేసాడో! ఇంతకీ ఆ సందేహం నివృత్తి అయిందా? ఈ కథ వినండి మీకే అర్ధమవుతుంది! Bhimanna, a new servant got a strange doubt about his task and he asks his master! Did master clarified his doubt? Listen to know further..
వంకాయ వంటి కూర [ Eggplant Curry ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time9 days ago
బీర్బల్, పాదుషా వారి చమత్కారంతో కూడుకున్న “వంకాయ వంటి కూర” మరియు “దేవుడు చేయలేని పని” కథలు మీ కోసం సిద్ధం! Akbar Birbal is back! We added two new amazing stories from Akbar Birbal collection! They are quick listens but long lasting in our minds!  Click here: Akbar Birbal story collection
Tenali Ramakrishna stories - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time9 days ago
తెనాలి రామలింగని చతురత తెలుగు వారికి తెలియనిది కాదు. తెనాలి రామలింగడు 16వ శతాబ్దం లో శ్రీ కృష్ణ దేవరాయల వారి కొలువులో అష్టదిగ్గజాలతో ఒకరు. ఆయనకు వికటకవి అని పేరు. వికటకవి అన్న పదము ఎటు వైపు నుండి చదివిన ఒకేలా పలుకుతుంది. దీనిని ఆంగ్లములో “palindrome” అని అంటారు. రామలింగాచార్యులు తెనాలి లోని తూములూరు అన్న గ్రామములో పుట్టారు. ఆయన అసలు పేరు గార్లపాటి రామకృష్ణ.  Tenali Ramakrishna is our Telugu pride!…
తెలివి తేటలు [ Smartness ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time15 days ago
తెలివి తేటలు ఉన్న వాళ్ళు తమ తెలివి ప్రదర్శించాలి. సింగన్న ఎలా తన తెలివి ప్రదర్శించి లాభం పొందాడో చూడండి! Those who are clever should demonstrate their smarts. Learn how Singanna showed his smarts and gained! Source – Balamitra Kathalu
చిత్రాంగుడు [ Chitrang ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time15 days ago
ఈ పంచతంత్ర కథ వింటే “స్నేహితులు కలిసి మెలిసి ఉంటె ఎంతటి ఆపదనైనా తప్పించుకోవచ్చు” అన్న నీటి మనకి అర్ధమవుతుంది. This Panchatantra story is about a moral that says “Friends stay united to escape from any danger”.  Source – Panchantantram stories
ఊర్ణనాభుడు [ Voornanabha ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time19 days ago
విశ్వకర్మ పుత్రుడు అయిన ఊర్ణనాభుడు ఒకనాడు బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించిన ఈ జగత్తును చూసి అపహసించాడు. బ్రహ్మదేవుడు ఆగ్రహం చెంది శాపమిచ్చాడు. తరువాత ఏమి జరిగిందో వినండి మరి! Voornabha – a son of Viswakharma once ridiculed Lord Brahma’s creation of this world. Lord Brahma cursed Voornanabha! Listen further to know what happened…  Source – Chandamama February, 1950 magazine
వింత పావుకోళ్ళు [ Strange Sandals ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time19 days ago
పావుకోళ్ళు అనగా చెప్పులు అని ఒక అర్ధం. అవి ఒక వింత పావుకోళ్ళు, మంత్రించిన ఈ పావుకోళ్ళు నాగన్న అనే ఒక చిన్న వ్యాపారిని రాజును చేసాయి! ఎలా అంటారా? వినండి మరి… There was a strange magical pair of sandals been presented to Naganna by a guest. Naganna was a small merchant, after receiving this sandals, series of events occurs and Naganna becomes…
రోజా సుందరి [ Rose Beauty ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time19 days ago
ఈ కథ ఒక అందమయిన రాకుమారి రోజా సుందరి గురించి. ఈ రోజా సుందరి వరపుత్రిక. తన జీవన గాథే ఈ కథ. ఆలకించండి మరి! This story is about a princess called Rose Beauty. Rose Beauty is a god’s gift, her life goes through interesting turn of events! Listen further…  Source – Chandamama February, 1950 magazine
హిరణ్యకుడు [ Hiranyakudu ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time20 days ago
ఈ కథ మనకి చెప్పే నీతి ఏమంటే, “ఆపదలో ఆదుకునే వాడే నిజమయిన స్నేహితుడు” This is a story demonstrates the moral – “A friend in need is a friend indeed” Source – Panchatantra Kathalu
తోడేలు ఉపవాసం [Wolf Fasts for a Day] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time21 days ago
ఈ కధలో ఒక తోడేలు అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు ఎలా వాటిని ఉపయోగించుకోలేదో తెలుపుతుంది. మరి వినండి! A lone wolf is hungry and comes across various animals. But it cannot make use of the opportunities. Take a listen!   Source – Balamitra Kathalu, 2017
మూడు వరాలు [ Three Wishes ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time24 days ago
ఈ కధ ఒక పిసినారి మరియు అతని భార్య గురించి. వారు ఎలా జాలి గుండె కల వారుగా మారారో ఈ కధ చెప్తుంది. మరి వినండి!This is a story of a miser and his wife. After a strange incident, they turn into generous people. Listen further to know what is that incident…
అశ్వ బలి [ Horse Sacrifice] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time24 days ago
Once upon a time there was a village head Gijru renowned for his service excellence and generosity. He loves his dearest horse Amrak but had to go through difficult situation posed by his King.  Source – Chandamama January, 1950 magazine
పంచతంత్ర కథలు [ Panchatantram Stories] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time27 days ago
Few stories worth repeated hearing over and over again! Isn’t it magical that each time you hear it you learn something new? This time we are going to present all panchatantram stories narrated by Surya Prakash, new addition to Kadachepta Family..  Stay tuned for more panchatantram stories!
గర్వ భంగం [ Ego ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time27 days ago
Far far away in a forest there was a chameleon which had 5 wives. Only the 5th wife which is an ant gets blessed with a baby! So the ant develops ego and this is all about how her ego has been treated..  Source – Chandamama November, 1948 magazine
నారద సంసారం [ Narada's Family ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time27 days ago
Do you know the names of 60 years in Hinduism? That could be a stretch for most of us. Do you know how we got those 60 year names? Listen further to know how!  Source – Chandamama January, 1950 magazine
సంగీతపు కుర్చీ [ Musical Chair ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time29 days ago
Once upon a time there was a good samaritan called Kittu. Kittu is always helps others without looking for any benefit for himself. One day a old woman presents him a musical chair as a present for his good deeds… Source – Chandamama October, 1949 magazine
చిత్రమైన త్యాగం [Strange Sacrifice] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time29 days ago
This is a story about a great law scholar Chaitanya. Chaitanya once met his old friend Gangadhar while traveling to neighborhood town. Chaitanya shows explemplery attitude towards friendship…  Source – Chandamama November, 1948 magazine
దేహాభిమానం [ Love on Body ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time30 days ago
This is a story of a sage who knows he is going to die and be born as a pig in next incarnation. He asks a favor to his favorite student to kill him the moment he was born as a pig…. Source – Chandamama October, 1949 magazine
బంగారు నీళ్లు [ Gold Water ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
This is a story of bravery, love, sacrifice and adventure! A quest by queen’s children to cure her chronic depression problem.  Source – Chandamama January, 1949 magazine
మేక డెక్క [ Goat brother ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
Long long ago there was an orphaned brother and sister on roads to start a new life. A strange sequence of events looks place but sister end up as a happy queen for that kingdom. However, a witch Cyclop tries to kill the queen…    Source – Chandamama October, 1949 magazine
కాంతి బాల [ Glowing Princess ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
Once upon a time there was a king who was blessed with a baby girl. This baby girl is a glowing beauty but got cursed by a witch that her beauty can only be seen at nights! Play this beautiful story to know how the princess curse got lifted..  Source – Chandamama October, 1949 magazine
గయ్యాళి గౌరి [ Peevish Gouri ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
This is a story of a princess Gouri who is very pampered by her parents and she ended up becoming a peevish girl. She strikes friendship with a streetwise seller and marries him, but her arrogance caused her severe problems. Listen further to know what happened and how you should be or not be in…
గర్వించిన మేకలు [ Pride goats ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
This is a story of sheeps vs goats, a manifestation of humility vs pride. Humility gets you respect but pride may not! Listen further to know how..  Source – Chandamama October, 1948 magazine
మే మే మేకపిల్ల [ Cute Little Goat ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
Once upon a time there was a little goat 🐐. Goat’s parents love her so much.. This little cute goat teaches us valuable soft skill “Be nice to others“. Play this story to those who are rude or disrespectful with others.. Source – Chandamama January, 1949 magazine
ఉపాయశాలి [ Genius ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
Once upon a time there was a scholar who is in dire straits! He almost giving up hope on life, but he got an idea his last hope. He approaches king and devices a smart plan to take advantage of King! Did he succeed in getting back to happy living? Play this story to know…
లాగూ దెయ్యం [ Pull Monster ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
This is one of such situation everyone of us have in our lives. Most embarrassing moment turning into most funniest moment ever! Listen to this fun filled story about a son-in-law who gets trapped in kitchen. Source – Chandamama November, 1948 magazine
నూటికి సర్దార్ [ A warrior ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
Its a story of a small tailor called veerayya but with exceptional intelligence. This story serves as very good example of the fact that intelligence is far superior than strength! This story has good mix of fiction, fantasy, and moral!   Source – Chandamama November, 1948 magazine
తాత మూకుడు [ Grandpa's Pan ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
This classic story tells an invaluable story to all of us. This story was played as skit in an old movie “తాత మనవడు”. I’m sure most of you can recall what a marvel it is! A must listen for all generations. Source – Chandamama January, 1949 magazine
లోగుట్టు పెరుమాళ్ళకెరుక [ God knows it all ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
“The one who preaches should also need to be preached”. This is a story of a fake monk who preaches about karma, god to all the villagers around him but secretly builds wealth.. One day a poor disciple preaches him with his sincere worship.. Listen further to know how did he changed the fake monk…
ధనవంతురాలు [ Rich girl ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
We see them every day, they are everywhere, there are no gender differences, it is such a common social problem in today’s world!  Listen to this story to reinforce some good thinking among your children and friends! Source – Chandamama November, 1948 magazine
తగిన శాస్తి [ Tit for tat ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
This is a perfect bedtime story! Far far away, there was a king with 2 queens. Young queen is jealous about other queen and king. So she devices a plan to kill king and steal entire kingdom for herself.. Did she managed to kill King? Listen further to know how.  Question for all our subscribers..…
పక్షి రాజ్యంలో [ Bird's Kingdom ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
“Good deeds comes back”. There lives a landlord who loves birds, he collects birds from various places in the world. Listen to this story on how a landlord’s good deeds comes back to him through his birds when his daughter gets sick.  Source – Chandamama November, 1948 magazine
శక్తికి మించిన కోరిక [ Greed! ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
What do we call when someone ask for more than they deserve? That’s right, greed! Greed is not a good thing in general. Play this story to cultivate good manners!  Source – Chandamama October, 1948 magazine
గోరింక కథ [ Story of Myna ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
When someone asked why myna bird head is blackish, play this story to them. Disclaimer: we are not responsible if they start chasing you calling you bluff 😉 Source – Chandamama October, 1948 magazine
యుక్తి [ Strategy ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
Once upon a time there was an affluent king. He has great wealth yet the most surprising fact is that no theft happened ever since he became the king. But one day, a theft happened.. King lays excellent strategy to catch the thief.. What is that strategy? Listen to this story for more.. Source –…
అజ్ఞాన శిరోమణి [Best Idiot] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
Naive, ignorant, idiot are few words that should never apply to a leader. What happens if a leader has all these qualities? Play this story to bring awareness to our kids on these two MUST NOT have qualities.. Source – Chandamama September, 1948 magazine
బీర్బల్ వినోదాలు [Birbal Stories] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
One day King Akbar ordered Birbal to produce two animals. One animal that never stays loyal and other that always stays loyal. This time Akbar was very serious and gave shivers to Birbal… What are those animals? Why the great Birbal having hard time come up those animal names? Play this story to know why! …
గుండకొమ్ముల అనుమానం [Unwanted Doubts] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
When we poke into others matters or totally unrelated matters, we are often greeted with words like “Mind your own business”. This story is classic example for such incident. Play this story to teach why it is important not to poke into unrelated matters..  Source – Chandamama September, 1948 magazine
బంగారు పక్షి [ Gold bird ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
Long long ago there was a king who encounters a gold bird stealing mangoes from his garden. His three princes tasks to fetch that gold bird and  goes through strange turn of events. Play this beautiful fantasy story to your kids at bedtime.. Source – Chandamama September, 2018 magazine
ఆకతాయి కథ [ Story of a Naughty ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
There is an old saying “Where there is a will, there is a way”. Listen to this story about a young boy who is an only son for a landlord. Landlord family pampared young boy and he is out of control, but one day this naughty boy determined to clear his name.. Listen…
నాయనా పులి వచ్చె [Oh no Tiger, help!] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time2 months ago
There was a kid who is mischievous and plays practical jokes on everyone. One day while shepherding sheep, he pretends that a tiger attacking them.. Play this story to your kids to teach them valuable lesson practical jokes.
నక్క సాయం [ Fox help ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time2 months ago
This is the story of a fox and a man. Man always helped fox and fox owes to payback. Fox finds a situation with Queen of that kingdom and makes a fox scheme to help the man. Listen to this folktale highlighting fox extra ordinary intelligence.. Source – Chandamama September, 1948 magazine
పులి చారలు [ Tiger Stripes ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time2 months ago
Did you ever wondered how tiger got its stripes? Why only tigers in the cat family got those stripes? What would a 6 year old kid say when you ask? Listen to this story for a version of it!  Source – Chandamama December, 1948 magazine
అంతా శని మహిమ [Its Saturn's Affect] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time2 months ago
Lord Sani (spelt Shani in South India) is the son of Ravi (Sun God) and Chaya Devi. Hence, Sani is also popular as Chayanandu. Sani represents the planet Saturn in our Solar System and the Saturday of any given week. He stands for justice. His affects are more severe than other and lasts longer due…
ధర్మ సందేహం [Honest Doubt] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time2 months ago
Naive is nothing better than a fool! This is the story of a naive guru and 3 naive students traveling through a forest. Guru got thirsty and looking for something to quench his thirst.. There he tasks one student to get something from nearby village, rest is the hilarious part of the story that you…
Programs